Vážení rodiče, hráči,

 

Po nezvykle dlouhém období bez možnosti společného sportování a s ohledem na postupná rozvolňující se vládní opatření, Vám přinášíme informace o obnovení tréninkového procesu.

 

 • Tréninkový proces kategorie připravka, elévové a mladší žáci bude znovu zahájen od pondělí 11.5.2020.
 • Tréninky v kategoríích starší žáci a dorostenci začnou od pondělí 18.5.2020.
 • Tréninky budou probíhat výhradně ve venkovních prostorech - multifunkční hřiště Očov, atletická dráha, přilehlé hřiště, venkovní cesty pro výběhy apod.
 • Tréninkový proces dle letního rozvrhu bude nejspíše pokračovat až do 30.6.2020.
 • Na prvních trénincích je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti. Ke stažení ZDE.
 • Další informace budeme přinášet průběžně s ohledem na vývoj situace a potřeby jednotlivých kategoriích.

 

A

 

Pravidla trénování

 • Na prvních trénincích bude trenér vybírat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Sraz hráčů je 10 minut před začátkem tréninku u zadního vchodu ZŠ Očov. Nikdo nebude vstupovat do areálu školy bez svolení trenéra.
 • Na sportoviště budou moci vstupovat pouze sportovci a trenéři. Prosíme rodiče, aby děti trenérům předávali u zadního vchodu ZŠ Očov a na stejném místě je po tréninku vyzvedávali. Rodiče nebudou na sportoviště vpuštěni!
 • Hráči musí mít při příchodu i odchodu ze sportoviště roušku! V průběhu tréninku nemusí mít hráči roušky, trenéři však ano.
 • Před a po každém tréninku dochází k dezinfekci rukou všech účastníků tréninku. Po každém tréninku budou dezinfikovány tréninkové pomůcky.
 • Šatny jsou uzavřeny. Hráči budou chodit na trénink již převlečeni. Věci si bude možné odložit ve vymezeném prostoru budovy školy, kam je budou odnášet trenéři.
 • Doporučujeme si na tréninky nenosit cenné věci, nemůžeme za ně ručit.
 • Každý hráč musí mít s sebou své vlastní pití. Nebude možno si pití v prostorách školy napouštět!
 • Vzhledem k zákazu používání rozlišovacích dresů žádáme, aby si hráči nosili na tréninky dvě barvy triček (bílé a černé/tmavé)
 • Pokud dítě jeví známky jakékoli nemoci, na trénink ho prosím nepouštějte. V případě, že dítě jeví známky onemocnění, je neprodleně kontaktován zákonný zástupce a dítě je z tréninku vyloučeno.
 • Venkovní tréninky mohou být zrušeny z důvodu nepříznivého počasí i v den konání tréninku. Info na webu, v nové aplikaci nebo rozhodnutí na místě.
 • Účast hráče na trénincích necháváme na jeho zákonném zástupci.

 

V případě dotazů či neučásti na trénincích prosím kontaktujte trenéra příslušné kategorie.


Narodni agentura sportu a 1