Očov Family

"I rodiče jsou členy klubu."

Cílem projektu Očov Family je vytvořit sdružení aktivních rodičů, kteří mají zájem našemu oddílu pomáhat či se jakkoli aktivně zapojit do chodu klubu. A také posunout na vyšší úroveň komunikaci na trase rodič - trenér - vedení klubu. Na oplátku vám poskytneme zajímavé informace o fungování klubu a jedinečné doplňky s logem Očov Family. Společně pak budeme usilovat o to, aby se naši fanoušci/rodiče na tribunách  chovali vzorně, a šli jsme příkladem ostatním klubům.

Komunikace
Základem dobrého fungování každého klubu je kvalitní komunikace. Ta bude probíhat dvěma způsoby. Na schůzkách, kterých se budou moci účastnit rodiče dětí všech kategorií. A také ve vám dobře známé klubové sekci EOS. Rovněž budeme od vás chtít  slyšet zpětnou vazbu a uvítáme podněty pro zlepšení.

Vzdělávání
Chceme vás seznámit s naší tréninkovou koncepcí, na kterou v jednotlivých kategoriích dbáme (proč trénujeme to, co trénujeme, byť se může zdát, že to nevyužíváme v zápasech). Také vám chceme vysvětlit zápasovou taktiku našich týmů (proč hrajeme aktivně, i když vyhráváme, a jen nebráníme výsledek). A také máme zájem vám přiblížit fungování  klubu, a představit vám jednotlivé trenéry a činovníky klubu.

Pomoc klubu - sponzoring
Máte možnost našemu klubu finančně nebo materiálně pomoci? Pokud ano, obraťte se na našeho manažera Michala Koláčka (manazer@sskocov.cz). Zodpoví vám všechny dotazy a nabídne možnosti  spolupráce tak, aby byla výhodná pro obě strany. 
Pokud tuto možnost nemáte, nevadí! Můžete se zapojit i jinak. Máte foťák nebo kameru? Baví vás psát články? Máte auto a rádi pomůžete s dopravou? I tímto klubu, a především trenérům, významně pomůžete.

Florbal pro rodiče
Jak jste již mohli zaznamenat, založili jsme historicky první mužský tým na Očově. Můžete si tak po pracovním týdnu protáhnout tělo na tréninku našich mužů, který probíhá každý pátek od 19:00 do 21:00. Tak se stavte!

Vzorný fanda, ale převedším rodič
Dění na tribuně - věc na kterou jsme jako trenéři často krátcí. Proto žádáme o pomoc vás, kteří jste přímo v místě. Součástí prezentace klubu jsou i jeho fanoušci/rodiče. Jiné týmy, jejich rodiče a také rozhodčí si na základě chování našich fanoušků na tribunách mohou o nás velmi rychle udělat obrázek. Proto je důležité, abychom se ukazovali v dobrém světle. O tom, jak se na tribuně chovat, hovoří pilíře Očov Family.

Očov Family

Pilíře Očov Family

Nekritizuji, ale podporuji. Podpora od rodičů je tou nejdůležitější, kterou dítě může dostat a velmi citlivě ji vnímá.

Respektuji rozhodčí. I rozhodčí jsou jen lidé a mohou se splést. I v takové situaci nechci na rozhodčí “tlačit”, a už vůbec ne jim nadávat.

Respektuji, že je to jen hra. Některé zápasy se nemusí povést, proto mám na paměti, že nejde o život.

Sleduji průběh hry, ne pouze výsledek. Radost ze hry a zápal jsou důležitější, než konečné skóre.

Vždy fandím v duchu FAIR-PLAY. Stejně jako se tomu učí děti, i rodiče by se neměli nechat strhnout okolnostmi.

Jsem vždy pozitivní. Je důležité udržovat se na pozitivní vlně i v době neúspěchů.

Nikdy nezasahuji do práce trenérů. Trenéři respektují potřeby svých svěřenců, jsou vždy připraveni na tréninky i zápasy, a zaslouží si, aby byla jejich odbornost respektována.

Nenechám se vyprovokovat k nesportovnímu chování, ať už vůči kterémukoli hráči, trenérovi, rozhodčímu či jinému fanouškovi. U svého dítěte podporuji fér sportovní jednání, bez slovních i fyzických útoků, a jdu mu příkladem. Kdo jiný by měl být dítěti tím nejlepším vzorem?

Dítě chválím i po prohře. Jenom díky prohrám se děti naučí vyhrávat. I na prohře jde najít pozitiva a dítě jde vždy za něco pochválit.

Vždy jsem hrdý na náš klub. Všichni jsme jedna velká rodina a společnými silami zvládneme všechno. Máme být na co hrdí.

Když vidím u fanouška z našeho či jiného klubu nevhodné chování, slušně jej upozorním a snažím se mu vysvětlit, proč by se tak chovat neměl. 

CHCI SE STÁT ČLENEM OČOV FAMILY!