Naše vize

Zaměřujeme se na dlouhodobý a systematický rozvoj sportovce i klubu. Vizí Očova je neustálé zlepšování sportovní procesu a prací s hráči na osobnostní a sportovní rovině. Cíl je vychovávat v rodinném prostředí hráče a hráčky, kteří mají ambice hrát florbal na nejvyšší úrovni a svým chováním být příkladem pro své okolí.

Dlouhodobý rozvoj sportovce:

Vytváříme pro sportovce vhodné prostředí k jejich rozvoji. Vhodné prostředí nám určuje kvalitu tréninku, který slouží pro optimální komplexní rozvoj sportovce.

Tři základní pilíře sportovce:

 1. Osobnost
 2. Pohybová všestrannost 
 3. Florbal

1. Osobnost

Samostatně se rozhoduje, bere iniciativu na sebe v zápase, tréninku i mimo hřiště. Neustále chce na sobě pracovat, jak ve sportovním, tak osobním životě. Přijímá zpětnou vazbu, se kterou umí pracovat. Respektuje rodiče, trenéry, soupeře a rozhodčí. Dokáže spolupracovat se svým okolím. 

2. Pohybová všestrannost:

Ovládá základní gymnastické prvky. Je všestranný a dynamický v pohybu. Převyšuje soupeře rychlostí, silou, vytrvalostí, flexibilitou, rovnováhou a koordinací.

3. Florbal:

Herní činnosti jednotlivceHerní kombinace
Útočné
 • Dribling
 • Vedení míčku
 • Uvolňování hráče s míčkem
 • Přihrávka a příjem přihrávky
 • Uvolňování hráče bez míčku
 • Střelba
 • Dorážení, tečování, vhazování

Útočné

 • Přihraj a běž
 • Křížení
 • Clonění
 • Zpětná přihrávka
 • Nahození
 • Standardní situace

Obranné

 • Obsazování hráče s míčkem
 • Obsazování hráče bez míčku
 • Obsazování prostoru
 • Blokování střel
 • Hra tělem

Obranné

 • Zajišťování
 • Přebírání
 • Zdvojování
 • Odstupňování
 • Osobní bránění