Partneři

MND a.s.

Energie pro dnešek a budoucí generace Vyrábíme energie z tradičních a obnovitelných zdrojů. Zavádíme šetrné technologie přispívající k obnově životního prostředí.

17_20231215_145255.png
Navštívit web partnera

Chováme se ke každému místu, v němž působíme, jako by to byl náš domov

Nejdůležitějšími složkami činnosti MND jsou bezpečnost a udržitelnost. Naší prioritou je ochrana zdraví zaměstnanců i obyvatel v našem okolí.

Co děláme?

Produkujeme tradiční zdroje energie
Provádíme průzkum ropy a zemního plynu již od roku 1913. Dodáváme energii až 200 tisícům domácností v celé zemi.

Naše portfolio tradičních zdrojů rozšiřujeme o obnovitelné zdroje energie
Využitím obnovitelných zdrojů energie snižujeme produkci CO2, čímž přispíváme k proměně energetické budoucnosti.

Přinášíme technologie chránící životní prostředí
Věnujeme se snižování emisí CO2. Pomocí technologie ukládání co2 do horninových struktur přispíváme k plnění environmentálních závazků.

Obchodujeme s energiemi
Pokrýváme hlavní energetické trhy a suroviny.

Zpět na partnery